Koronaviruset og tiltak i Betonmast

Norge og andre land opplever en utbredelse av korona-viruset. Betonmast tar på alvor situasjonen vi alle er i. Vår viktigste prioritet er å begrense smitten og ta vare på våre medarbeidere og samarbeidspartnere, slik at vi kan opprettholde normal, forsvarlig drift så lenge som mulig. Sysselsetting og verdiskapning er viktig for oss alle.

Betonmast oppfordrer alle til å ha et selvstendig og bevisst forhold til situasjonen, og følge de til enhver tid gjeldende rådende fra myndighetene.