Koronaviruset og tiltak i Betonmast

Norge og verden opplever en korona-pandemi. Betonmast tar situasjonen vi alle er i på alvor. Vår viktigste prioritet er å begrense smitten og ta vare på våre medarbeidere og samarbeidspartnere, slik at vi kan opprettholde normal, forsvarlig drift. Sysselsetting og verdiskapning er viktig for oss alle.

Betonmast oppfordrer alle til å ha et selvstendig og bevisst forhold til situasjonen, og følge de til enhver tid gjeldende rådende fra myndighetene.


 

There seem to be no vacancies right now.