Beredskap ved påvist smitte

Dersom det blir påvist koronasmitte på et av våre prosjekter, eller ved et av våre kontorer skal følgende tiltak iverksettes:

  • Prosjektleder tar umiddelbart kontakt med lokalt smittevernkontor og følger de beslutninger og tiltak som blir gitt der
  • Prosjektleder varsler daglig leder i det aktuelle selskapet, og vår interne beredskapsgruppe
  • Når lokalt smittevernkontor eller Folkehelseinstituttet har fattet en beslutning om tiltak på prosjekt eller kontor som har fått påvist smitte, skal prosjektleder i samråd med daglig leder informere prosjektorganisasjon om beslutning og tiltak

Lederne i Betonmast skal ikke ta helsefaglige vurderinger, men vise til myndighetenes råd og beslutninger.

Det forventes at alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene far myndighetene, og bidrar etter best evne til den felles dugnad myndighetene nå oppfordrer til.

Henvisninger:

Fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/