Forebyggende tiltak

Betonmast følger helsemyndigheters anbefalinger og tiltak, og har tilnærmet normal drift på de fleste av våre prosjekter. Her kan du lese litt om hvilke tiltak som berører ansatte og samarbeidspartnere

BNL har utviklet konkrete forslag til hvordan man kan minske smittefaren på byggeplasser. Våre byggeplasser har innført en rekke tiltak blant annet basert på disse forslagene. Vi anbefaler alle å lese gjennom rådene og følge dem så langt det lar seg gjøre.

Vi vurderer tiltakene ut fra den gjeldende situasjonen og råd fra helsemyndighetene. Vårt fremste fokus er å verne om våre medarbeidere og samarbeidspartnere og ta vår del av samfunnsansvaret.


Slik forebygger du smitte:

Har du symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du holde deg hjemme. I disse tilfellene skal du bruke egenmelding, alternativt sykemelding.

 • Vask hender med såpe og vann før og etter toalettbesøk og ved måltider
 • Benytt Antibac der det ikke er tilgang til vann og såpe, Antibac skal være plassert ut på brakkerigg og kontorer
 • Ved mangel på Antibac, vask med såpe og vann, det er faktisk å anbefale
 • Nærkontakt medfører økt smittefare. Både håndverkere og funksjonærer skal holde minst 1-2 meters avstand til andre, og unngå å håndhilse
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Rengjøring av brakkerigg, kontorer og utstyr

 • Eget kontor og pult holdes ryddig, og vi unngår å spise måltid ved kontorpulten
 • Alle oppfordres til å ha rene klær, arbeidsklær og samtidig holde skap ryddige og rene
 • Berøringsflater på mobiltelefon og tastatur på pc bør rengjøres jevnlig
 • Alle oppfordres til å rengjøre verktøy og arbeidsutstyr jevnlig
 • Hver enkelt person må sørge for at brakkerigg, kontorer og spiseområder ryddes grundig og etter endt arbeidsdag
 • Det legges ekstra vekt på renhold, spesielt på spiserom, toaletter. Desinfeksjon av dørhåndtak og sentrale berøringsflater bør gjøres hver dag

Møtevirksomhet og kurs

 • Vurder møteaktiviteter, samlinger og reiser. Benytt alternativ i størst mulig grad, slik som Teams, Skype e.l.
 • Begrens antall medvirkende i møtene, og sørg for at det er mulig å holde avstand til hverandre
 • Betonmast har oppfordret til utvidet bruk av hjemmekontor
 • Alle medarbeidere har tatt med/tar med jobb-PC og lader hver dag

 

There seem to be no vacancies right now.