Betonmast Røsand vant Klimasnuprisen 2022 for byggingen av Kårvåg barneskole – tidligere kjent som Averøy skole. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide delte ut prisen i lag med statsforvalter Else-May Norderhus på Nyttårskonferansen i Molde 10. januar.

Betonmast Røsand er et forbilde og gir et viktig bidrag til omstillingen til sirkulærøkonomi og frem mot lavutslippssamfunnet, sa statsforvalter Else-May Norderhus.

For å motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal, deler Statsforvalteren årlig ut Klimasnuprisen. Prisen skal deles ut som påskjønning for særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i Møre og Romsdal og for å ha bidratt aktivt med å finne frem til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene uten at det har gitt vesentlig negative effekter på andre bærekraftsmål.

Kårvåg barneskole – tidligere kjent som Averøy skole. Foto: Betonmast

 

Da Betonmast Røsand bygde Kårvåg barneskole på Averøy ble avfallet fra byggeplassen mer enn halvert fra det som er vanlig. Avfallsmengden kom ned i 18 kg/m2, mens normalen for skolebygg er 40 kg avfall/m2.

– Betonmast Røsand hevet kvaliteten uavhengig av hva oppdragsgiver har krevd. Slik er de med på å heve standarden i bransjen. Vi håper at årets pris vil inspirere andre entreprenører til å sette seg høye mål og det offentlige til å sette høyere miljøkrav i sine innkjøp, sa statsforvalteren i sin tale til vinneren.

En stolt daglig leder i Betonmast Røsand, Eskild Røsand, mottok prisen i Molde.

– Dette var veldig artig, og en stor anerkjennelse til det systematiske arbeidet vi har lagt ned over tid. All honnør til prosjektet vårt, for måten de har jobbet på. Betonmast Røsand ønsker naturligvis å bidra det vi kan til det grønne skiftet, og sånn sett er det naturligvis veldig stas med en oppmerksomhet som denne, sier Røsand.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (i midten) og statsforvalter Else-May Norderhus (til venstre) delte ut Klimasnuprisen 2022 på Nyttårskonferansen i Molde 10. januar. Her er vinner Betonmast Røsand representert ved daglig leder Eskild Røsand. Foto: Per-Kristian Bratteng Møre og Romsdal Fylkeskommune.

 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statsforvalter Else-May Norderhus delte ut prisen. Her er vinner Betonmast Røsand representert ved daglig leder Eskild Røsand. Han står her sammen de andre finalistene; Stella Loennechen fra Gomalandet SFO og Jesper Wiig fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal / Lena S. Sandvik.