På Ulven i Oslo skal Betonmast Oslo i samarbeid med AF Gruppen bygge et fremtidsrettet næringsbygg på 103 000 kvadratmeter. Torsdag 14. oktober ble byggestarten av Construction City markert på tomten.

Byrådsleder Raymond Johansen hadde æren av å ta det første spadetaket.

– Nye løsninger oppstår når ulike aktører finner sammen, lærer av hverandre og finner frem til nye samarbeid. Med Construction City får denne delen av byen et dunkende hjerte som skaper verdier, gir arbeidsplasser og bidrar til utviklingen av en utrolig viktig næring, sier byrådslederen.

Det er OBOS som står bak Construction City, en næringsklynge som skal samlokalisere aktører fra hele verdikjeden. Construction City ligger på Ulven, ved inngangen til Groruddalen i Oslo. Gjennom å samle bransjen under samme tak, skal det legges til rette for tettere samarbeid, nye løsninger og fremtidig konkurransekraft.

– Construction City vil bli en internasjonalt banebrytende samhandlingsarena for Norges største fastlandsnæring, og en utrolig spennende arbeidsplass for både store og små aktører i bransjen. Vi gleder oss stort til å flytte til Ulven, sier konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.

Et naturlig samlingspunkt for fremtidens byggenæring

AF Gruppen og Betonmast Oslo er hovedentreprenører, og vil sammen med OBOS flytte hovedkontorene sine til Construction City i 2025.

– For oss i AF Gruppen og Betonmast er dette en veldig spesiell dag, ettersom vi sammen skal i gang med vårt største byggprosjekt noensinne. Enda viktigere er det at vi skal etablere vårt nye hovedkontor her, med mål om å tiltrekke og utvikle de klokeste hodene og flittigste hendene i bransjen, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

 

– Skal vi som bransje lykkes med å omstille oss i møte med forventinger og krav for en mer bærekraftig fremtid må vi gå fra ord til handling, og ikke minst samhandling. Det vil vi få med Construction City, som blir en viktig arena for læring, samarbeid og innovasjon, noe vi i Betonmast setter høyt på agendaen, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast

 

Det nye kontorbygget vil romme 4 500 arbeidsplasser, og blir en ambisiøs demonstrasjon av fremtidens arbeidsplass. I tillegg til store samhandlingsarealer, vil det tilbys handels- og serveringskonsepter, treningsfasiliteter og en stor takhage. Leietakere i bygget vil også ta del i næringsklyngen Construction City Cluster, som siden oppstarten i 2017 har vokst til over 100 medlemmer.

Det vil gjøre bygget til det naturlige samlingspunktet i en bydel i rask utvikling. I tillegg til ny næringsvirksomhet, skal det utvikles en ny grønn bydel med 3000 boliger på Ulven.

Construction City

Construction City blir en samhandlingsarena for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen på Ulven i Oslo. Næringsbygget på 103 000 kvadratmeter skal huse små og store aktører, som i fellesskap skal styrke bransjens samlede konkurransekraft. Det er OBOS som står bak satsingen. AF Gruppen og Betonmast er hovedentreprenører, og vil sammen med OBOS flytte hovedkontorene sine til Construction City når bygget ferdigstilles i 2025På Ulven skal OBOS også bygge om lag 2 500 boliger.

For mer informasjon, se www.constructioncityeiendom.no.