Visste du at opp til 95 prosent av bygde elementer ikke blir kontrollert, og at hvert oversette feil gir gjennomsnittlig 150.000 i ekstrakostnader? På prosjektet Gullhaug Torg 5 (GT5) som Betonmast Oslo bygger for Avantor bruker de 3D skanning til kontinuerlig kvalitetskontroll for å avdekke feil og mangler så tidlig som mulig. – Den største fordelen er tryggheten med å vite at vi bygger riktig, sier Matilde.

Det er første gang selskapet tester 3D skanning til kvalitetskontroll. På prosjektet GT5 er de ferdige med hovedvekten av betongarbeider og en tredjedel inn i prefaben. Vi tar en prat med sivilingeniør og årets NysgjerrigPer Matilde R. Belsvik for å høre om erfaringene så langt.

Får verifisert alt som er riktig

– Vi begynner smått med å skanne betongarbeider i kjelleren og utsparinger i tillegg til noen tekniske konstruksjoner når prefab ikke jobber over oss. En sesjon kan typisk være 6-10 skanns for at det skal være håndterbart. Så da har man kanskje vært ute på byggeplassen i én time.

– Deretter bruker vi programvaren til å analysere avvik ved hjelp av at den sammenstiller skannen med BIM-modellen. Programmet hjelper oss å se hvor langt unna vi er det vi egentlig skal bygge. Det blir visualisert i en slags type fargeskala, men vi må selv lete etter avvikene, sier hun.

Hvilken farge er det på avvikene?

– Du setter toleransen selv og leter for eksempel etter alt som er rødt. Selv om vi ikke finner mange avvik, er fint er at vi får verifisert alt som er riktig.

– Den siste skannen jeg tok som var av alle røroppstikk for sluk i kantinekjøkkenet, viste at vi har truffet på alle sluka. Det er bare to avløpsrør som er litt feil plassert. Det ville vi ikke ha oppdaget hadde det ikke vært for 3D skanning.

– Avvikene tas fortløpende med de ulike fagene, og vi vurderer samtidig om feilen skal rettes opp i produksjon eller prosjektering. Konsekvensene kan bli større hvis vi ikke tar avvik med en gang med de det gjelder, forteller hun.

Hvor ofte foretar dere kontroller?

– Det viktigste er at det blir en del av arbeidsprosessen vår. Hvis vi har et KS-møte én gang i uka, skal vi også ha et punkt som omhandler hva vi skal skanne den uka, hvorfor og hvem som skal ha ansvar for det.

– Så da kan de som har faget utføre den fysiske skanningen og så kan noen som har mer teknisk forståelse for hvordan man håndterer det, se på avvikene og rapportere det videre i Dalux.

– Vi ønsker at det skal være lavterskel og håndterbart av flere, sier Matilde.

Digital tvilling blir til underveis

En av de store gevinstene med 3D skanning er at den digitale tvillingen blir til underveis i byggeprosessen.

– Den største fordelen med teknologien er tryggheten over å se at vi bygger riktig, og at vi kan gå videre uten å være bekymra for nye avvik som kan dukke opp senere. En annen stor fordel er at man får gjort riktig underlag. Teoretisk sett kan man levere fra seg byggeunderlag fortløpende istedenfor helt til slutt. Det sparer vi veldig mye tid på, sier Innovasjonssjef Magnus Jacobsen i Betonmast.

Årets NysgjerrigPer Matilde R. Belsvik og Innovasjonssjef i Betonmast Magnus Jacobsen.

 

– Da får man en fin rutine med skann, oppdaging av avvik og diskusjoner om det skal rettes i produksjon eller prosjektering. Hvis man retter det i prosjekteringen, kan man sende fra seg underlag til ARK, RIB, RIV osv. som retter det fortløpende. Da slipper man å sitte med en oppsamlingspott i etterkant.

– Du sitter faktisk med en digital tvilling, sier han.

Bygges i henhold til tegningene

Det gikk nøyaktig tre uker fra daglig leder i Betonmast Oslo fikk presentert ideen, til prosjektet ble utstyrt med skanner og var i gang.

– Det er svært spennende å høste erfaringer fra GT5. Målet er å bruke teknologien på flere prosjekter etter hvert. Vi mener det er nøkkelen til å oppnå 0-feil og dermed også økt lønnsomhet, sier daglig leder Ole-Bjørn Bakke i Betonmast Oslo.

Daglig leder Ole-Bjørn Bakke med prosjektleder Per-Kristian Overvik og Matilde R. Belsvik i Betonmast Oslo.

 

Også prosjektleder Per-Kristian Overvik sier prosessen har vært svært vellykket så langt.

– Det er mange fordeler med å benytte 3D skanning, forteller Per-Kristian. Spesielt i koronatiden, hvor det til tider har vært vanskelig å gjennomføre felles befaringer underveis. Det gjør jobben betydelig lettere for våre samarbeidspartnere som kan åpne 3D-modellen, se bilder og få et overblikk over prosjektet. Det gir en bedre kvalitetssikring, og vi vet at det blir bygget i henhold til tegningene, forklarer Per-Kristian.