Sterkt konsern. Lokalt fokus.

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Vi er sterkt til stede i lokalsamfunnene og reiser viktige bygg og møteplasser i tett samspill med våre kunder.

Virksomheten ble etablert i 2006, og omfatter i dag 9 entreprenørselskaper lokalisert i de største markedene i Norge. Konsernet omsatte for 7,2 milliarder kroner i 2021, og har om lag 700 medarbeidere.

Prosjektporteføljen omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter.