Sterkt konsern. Lokalt fokus.
Vi har et ansvar for å bidra til utviklingen av bærekraftige samfunn.

Bli bedre kjent med oss

Våre prosjekter

Se alle prosjekter


Etterlyser over 100.000 brukte teglstein til bygging av Trondheim Katedralskole


Gullhaug Torg 5 er bygd i glass, stål og betong, men har halvert klimagassutslippene.


Forplikter oss til kun å bruke ny revolusjonerende miljøbetong