Prosjekt: Sofiemyr barneskole

Prosjektdetaljer
Kunde Nordre Follo kommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 390 MNOK
Status Pågående
Tidsrom 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2025
Kontakt Lars Prangerød

Prosjektet omfatter bygging av en ny barneskole som skal erstatte dagens Sofiemyr skole. Skolen skal prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever og 90-100 ansatte. Samlet bygningsmasse er 8 200 m2 BTA.

Byggherre Nordre Follo kommune og entreprenør Betonmast Østfold har betydelige miljøambisjoner for prosjektet:

  • Bygges med passivhusstandard.
  • Skal benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget.
  • Skal oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg.
  • Det skal bygges med massivtre og med solceller på taket.
  • Fossilfri byggeplass.
  • Sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent.

Forprosjektet i 2022 var grundig og godt, og omfattet blant annet skisseprosjekt, brukermedvirkning, innspill til regulering og utarbeidelse av målpris og forprosjekt. Brukermedvirkningen involverte elever og lærere/foreldre hvor blant annet tegninger, Minecraft, ønskedikt og workshops ble benyttet.

Les nyhet ved kontraktinngåelse her