Betonmast årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for Betonmast

Betonmast var i første halvår av 2019 100 % eid av BetonmastHæhre, men styret i BetonmastHæhre iverksatte en prosess med mål om å skille ut selskapet fra BetonmastHæhre. I august 2019 inngikk en eiergruppering bestående av AF Gruppen og ledende medarbeidere i Betonmast en avtale med styret i BetonmastHæhre om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet. 

Regnskapstallene for Betonmast for 2018 og 2017, presentert i årsrapporten under, er en sammenstilling av finansiell informasjon da den juridiske selskapsstrukturen i BetonmastHæhre først kom på plass i første kvartal 2019.

Forside av årsrapport med årstallet 2018 og nærbilde av et bygg
Klikk på bildet for å åpne årsrapporten

There seem to be no vacancies right now.