Nyheter Betonmast

Betonmast får ny hovedeier: AF Gruppen kjøper seg inn i selskapet

19. august 2019

I dag blir det kjent at en eiergruppering bestående av AF Gruppen og ledende medarbeidere i Betonmast har inngått avtale med styret i BetonmastHæhre om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet.

Betonmast består

Betonmast skal bestå som i dag – både i Norge og Sverige. Selskapet beholder navn og logo, og Betonmast skal fortsette å dyrke og forsterke kulturen som skal skille virksomheten fra konkurrentene også i fremtiden. Dagens nyhet handler om endringer på eiersiden.

Inn på eiersiden i Betonmast kommer AF Gruppen, den mest suksessrike entreprenøren i Norge de senere år. AF Gruppen har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet, og har som intensjon å være en aktiv eier.

– Med AF Gruppens inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan bidra til å øke verdiskapingen i Betonmast på kort og lang sikt, skriver konsernsjef Morten Grongstad i dagens melding fra selskapet.

– Jeg er overbevist om at dette vil være en god løsning for Betonmast. Vi vil få inn en svært kompetent og fremoverlent eier i AF Gruppen, som sammen med våre dyktige medarbeidere og øvrige aksjonærer kan legge kraft bak å videreutvikle Betonmast som et sterkt og uavhengig entreprenørkonsern. Sammen kan vi fokusere på å skape betydelige verdier for Betonmast gjennom prosjektene våre, sier administrerende direktør Jørgen Evensen i Betonmast.

Nærmere om budet

Budet på Betonmast er på MNOK 2 075.

Budet er fremmet gjennom nyopprettede Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 % av AF Gruppen og 34 % prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

Transaksjonen er betinget av at det utbetales et ekstraordinært utbytte på MNOK 1 900 som utbetales til samtlige nåværende aksjonærer i BetonmastHæhre. Kjøp- og salgsavtalen samt det ekstraordinære utbyttet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i BetonmastHæhre, som er planlagt gjennomført senest 16. september. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2019.

Bilde: Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen og administrerende direktør Jørgen Evensen i Betonmast går sammen om å kjøpe Betonmast. Foto: AF Gruppen (Kjersti Johannessen)