Prosjekt: Vestby sykehjem

Prosjektdetaljer
Kunde Vestby kommune
Adresse Randembakken 5, 1540 Vestby
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Helse
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 56 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2013
Ferdig dato 2. mars 2015
Kontakt

Tilbygg til Vestby sykehjem.

Tilbygget inneholder 24 beboerrom, fellesrom, dagsenter, kapell og parkeringskjeller. Råbygget er plasstøpt, og fasadene består hovedsakelig av teglstein.

Byggingen omfattet også endringer i infrastrukturen, inkludert omlegging av adkomstveien til sykehjemmet, etablering av fortau og nye utvendige parkeringsplasser. Det er grøntarealer med gangsti rundt sykehjemmet, samt sansehage og bocciabane.