Prosjekt: Vestby sykehjem

Prosjektdetaljer
KundeVestby kommune
AdresseRandembakken 5, 1540 Vestby
VirksomhetBetonmast Østfold
ProsjekttypeHelse
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum56 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. november 2013
Ferdig dato2. mars 2015
KontaktJon Harald Kristiansen

Tilbygg til Vestby sykehjem.

Tilbygget inneholder 24 beboerrom, fellesrom, dagsenter, kapell og parkeringskjeller. Råbygget er plasstøpt, og fasadene består hovedsakelig av teglstein.

Byggingen omfattet også endringer i infrastrukturen, inkludert omlegging av adkomstveien til sykehjemmet, etablering av fortau og nye utvendige parkeringsplasser. Det er grøntarealer med gangsti rundt sykehjemmet, samt sansehage og bocciabane.