Prosjekt: Ullerål skole

Prosjektdetaljer
Kunde Ringerike kommune
Adresse Hovsmarkveien 7, 3515 Hønefoss
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 180 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom september 2018 - juni 2020
Kontakt Eskil Thorkildsen

Bygging av Ullerål skole og flerbrukshall på Hønefoss for Ringerike kommune. Prosjektet er utviklet i en samspillsfase med Ringerike kommune. Underveis har de involverte optimalisert både selve skolebygget, uteområdet og utfordringer knyttet til trafikkløsningen rundt skolen.

Det er lagt vekt på gode og miljøvennlige løsninger. Prosjektet har en målsetning om bærekraftig materialvalg, BREEAM Good og lavest mulig driftskostnader gjennom byggets levetid.

God fremdrift resulterte i teknisk overlevering 1. mars, tre måneder før tiden.

Les også: Bygger Ullerål skole på Hønefoss

Foto: Byggeindustrien

 

Foto: Byggeindustrien