Nyheter Betonmast Ringerike

Bygger Ullerål skole på Hønefoss

27. august 2018

Betonmast Ringerike skal bygge Ullerål skole på Hønefoss for Ringerike kommune. Kontrakten er på om lag 180 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med andre aktører. Fra januar 2018 har prosjektet blitt utviklet i en samspillsfase med Ringerike kommune. Underveis har de involverte optimalisert både selve skolebygget, uteområdet og utfordringer knyttet til trafikkløsningen rundt skolen. Sommeren 2018 ble en totalentreprisekontrakt signert, og arbeidene med riving av eksisterende bygg på området ble igangsatt.

Det er lagt vekt på gode og miljøvennlige løsninger. Prosjektet har en målsetning om bærekraftig materialvalg, BREEAM Good og lavest mulig driftskostnader gjennom byggets levetid.

Tidlig samarbeid gir gode løsninger

Betonmast har helt fra starten hatt med seg et godt team, bestående av L2 Arkitekter, landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim, samt Randsfjord Rørservice, Krøderen Elektro og Bryn Byggklima.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med både byggherren og de andre samarbeidspartnerne i prosjektet. Modellen med samspillsfase i starten av prosjektet er vellykket på mange måter, og fører til gode løsninger, uttaler Elisabeth Holsbrekken, prosjektleder i Betonmast Ringerike.

– Suksessfaktoren for å bygge en skole som er et godt sted for ansatte og elever i kombinasjon med å ha gode energi- og miljøløsninger, er å ha fokus på dette tidlig i prosjektet. Det forutsetter en helhetlig og integrert tilnærming til prosjektet av alle disipliner. Vi mener at prosessen med utvikling gjennom tverrfaglige innspill er en svært viktig del av prosjektet og leder til en optimalisering av selve bygget, fortsetter Holsbrekken.

Illustrasjon av trapp - auditorium inne i en skole

Samarbeid internt i Betonmast

– Vi er også svært fornøyd med at vi på dette prosjektet samarbeider på tvers av selskapene i Betonmast-konsernet. Etter planen skal vårt anleggsfirma Isachsen ha grunnarbeidene på prosjektet, og Steen & Lund har ansvaret for anleggsgartnerarbeidene. Vi ser på det som en styrke at vi kan jobbe på lag internt i konsernet, tilføyer Philip van de Velde, ny daglig leder i Betonmast Ringerike.

Tilskudd til nærmiljøet

Skolen skal også romme en flerbrukshall, og det er lagt vekt på å lage gode uteområder og gjennomtenkte løsninger for trafikkavvikling i området. Dette bidrar til at nye Ullerål skole vil være til stor glede og nytte både for skolens elever og områdets innbyggere.

Bygging vil starte opp i september, og skolen skal overleveres 01.06.2020, slik at skoleelevene kan møte til skolestart på ny og flott skole i august 2020.

Illustrasjoner: L2 Arkitekter