Prosjektdetaljer
Kunde Boligbygg Oslo KF
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 147 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Januar 2021 - juni 2023
Kontakt Stine Aa. Pedersen

Innvendig totalrehabilitering av 70 leiligheter fordelt over tre boligblokker samt oppgradering av utomhusarealer på Ryen i Oslo.

Arbeidene omfattet komplett riving av innvendige bygningsdeler samt gjenoppbygning av leilighetene med nye overflater. Bærende innervegger og trapper er i all hovedsak beholdt. Ny brønnpark forsyner boligblokkene med varme. Det ble etablert nye tekniske rom på tak samt ny tekking på alle tak. Veianlegg ble rehabilitert, og utomhusarealene ble oppgradert som et bidrag til forbedring av bomiljø.

Utomhus, park, lekestativer, barn, voksne, løvtrær, gangvei, benk, høst, løv

 

Les også: Innstilt på rehab-jobb for Boligbygg Oslo KF – Betonmast