Prosjekt: Skredsvikmoen barnehage

Prosjektdetaljer
Kunde Modum kommune
Adresse Stalsbergveien, 3360 Geithus
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 71 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. august 2017
Ferdig dato 1. november 2018
Kontakt

Prosjekt Skredsvikmoen barnehage omfatter bygging av ny barnehage på vel 2000 kvadratmeter. Barnehagen er dimensjonert for ca 150 barn og 40 ansatte, fordelt på tre småbarnsavdelinger og fire storbarnsavdelinger. Betonmast Ringerikes kontrakt har også inkludert utomhusarbeider og kommunal infrastruktur med opparbeidelse av 15 tomter for eneboliger.

Hybridløsning

Barnehagen har en kompleks og spennende form med fløyer, sprang og vinkler. Konstruksjonen er en slags hybridløsning, der første etasje har stål i framveggen, betong i bakveggen og hulldekker som etasjeskillere. Andre etasje har stålbæring, skiveavstivende bindingsverk i treveggene og lett-tak. Denne løsningen ble valgt fordi bygget er forholdsvis høyt og utsettes for store snølaster og vindpåkjenning.

Alle avdelingene har utgang til bakkeplan, og brukernes behov og ønsker ble tatt hensyn til.

Se video av prosjektet på TV modum her: -En barnehage til terningkast seks

Foto av interiøret i Skredsvikmoen barnehage
Foto: Byggeindustrien
Foto: Byggeindustrien

God fremdrift

Tross mye snø og beliggenhet langt fra infrastruktur, var fremdriften meget god gjennom vinteren 2018.

Stor andel vei- grunn- og utomhusarbeider

Kontraktssum var på 71 millioner kroner inkludert mva., der etablering av veier, grunn- og utomhusarbeider utgjorde om lag 25 prosent.

Les mer om prosjektet på bygg.no her.