Prosjekt: Sandbakken sorteringsanlegg

Prosjektdetaljer
Kunde Hvaler kommune
Adresse Lammenes, Skjærhalden, Norge
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 14 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

Oppdraget bestod av bygging av et nytt, miljørettet sorteringsanlegg. Betonmast stod for riving av eksisterende rampe, grunnarbeider, utomhusarbeider, all bygging og tekniske anlegg. Arbeidet foregikk i 2016.