Prosjekt: Omsorgsboliger på Lenatunet

Prosjektdetaljer
Kunde Østre Toten Boligstiftelse
Adresse Lenatunet, Lena
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 15 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2010
Ferdig dato 31. januar 2012
Kontakt

Nybygg av omsorgsboliger

Oppføring av 16 boenheter, og fellesareal, samt enhet for omsorgsarbeidere.

Prosjektet var en totalentreprise på 15 MNOK.