Prosjekt: Nybyen Økern

Prosjektdetaljer
AdresseMørtelverksbakken, 0580 Oslo
VirksomhetBetonmast Boligbygg
ProsjekttypeBolig
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum MNOK
StatusPågående
KontaktFrode Antonsen

400 nye leiligheter på Nybyen Økern

Prosjektet Nybyen Økern omfatter 403 leiligheter fordelt på 35 000 m2 BRA, hvorav 1 050 m2 er barnehage, og et mindre areal for næring. Prosjektet er fordelt på 6 bygningskropper med opptil ni etasjer. Bebyggelsen blir delvis terrassert, og får store takterrasser og felles underjordisk garasjeanlegg.

Bygningsmassen får et grønt preg med sedumtak og parkanlegg. Prosjektets overvannshåndtering er omfattende og inngår i en større plan for hele området. Samlet vil dette endre områdets karakter og forventes å gi et svært attraktivt boligområde.

Betonmast Boligbygg ble engasjert allerede i rammesøknadsfasen. Sammen med egne arkitekter, øvrige ressurser i Betonmast Selvaagbygg Prosjektering, vårt øvrige prosjektutviklingsteam, og porteføljedirektør fra oppdragsviver, ble det utviklet et bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt.

Detaljprosjektering ble også utført av Betonmast Boligbygg