Prosjekt: Nybyen Økern

Prosjektdetaljer
Adresse Mørtelverksbakken, 0580 Oslo
Virksomhet Betonmast Boligbygg
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 1000 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

400 nye leiligheter på Nybyen Økern

Prosjektet Nybyen Økern omfatter 403 leiligheter fordelt på 35 000 m2 BRA, hvorav 1 050 m2 er barnehage, og et mindre areal for næring. Prosjektet er fordelt på 6 bygningskropper med opptil ni etasjer. Bebyggelsen blir delvis terrassert, og får store takterrasser og felles underjordisk garasjeanlegg.

Betonmast Boligbygg ble engasjert allerede i rammesøknadsfasen. Sammen med egne arkitekter, øvrige ressurser i Betonmast Selvaagbygg Prosjektering, vårt øvrige prosjektutviklingsteam, og porteføljedirektør fra oppdragsgiver, ble det utviklet et bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt.

Bygningsmassen får et grønt preg med sedumtak og parkanlegg. Prosjektets overvannshåndtering er omfattende og inngår i en større plan for hele området. Samlet vil dette endre områdets karakter og forventes å gi et svært attraktivt boligområde.

 

Prosjektet har hatt mål om avfallsreduksjon ved ombruk av byggematerialer. I snitt har man siden oppstart redusert totalt avfall fra Nybyen Økern med 1.100 kg per måned, tilsvarende 2,5 trær (med gjennomsnittlig hogststørrelse på 25 m). Det er betydelig reduksjon i avfall, og da særlig trevirke.

Detaljprosjektering ble også utført av Betonmast Boligbygg.

Les også: Her jobber byggenæringens beste team

Les også: Svært fornøyde kunder i Nybyen Økern