Prosjektdetaljer
Kunde Oslobygg KF
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 500 MNOK
Status Under utvikling
Tidsrom Første halvår 2024 - andre kvartal 2026
Kontakt Svein Rennan

Bygging av Ny Haukåsen skole og barnehage på Haugenstua i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag MNOK 500 ekskl. mva.

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og oppføring av ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede med tilhørende utomhusanlegg og samferdselsanlegg. Bygget dimensjoneres for 83 elever fra 1. til 13. trinn, barnehage med fire avdelinger med til sammen 16 barn, og til sammen cirka 150 ansatte.

Bærekraft

Haukåsen skole oppføres som passivhus og Nær Nullenergibygg (nZEB), med krav om blant annet solceller, solfangere og blågrønt tak. Et terapibasseng inngår også i bygget. Samlet areal er cirka 12.000 m2.

Byggestart er estimert til første halvår 2024, ferdigstillelse i andre kvartal 2026

Les om tildelingen av prosjektet her