Prosjektdetaljer
Kunde Moss kommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Idrett og kultur
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum MNOK
Status Under utvikling
Kontakt Lars Prangerød

Samspillsentreprise

Samspillsentreprise og forprosjekt om rehabilitering og utvidelse av Mossehallen i Moss.

Avtalen er utformet som en samspillsentreprise i fase 1, med mål om å komme fram til en omforent budsjettramme. Endelig kontraktsverdi for utførelsesfasen er ikke kjent, men vil avklares i fase 1. Kontrakten antas imidlertid å ha en verdi på over 200 millioner kroner, eksklusiv mva. Asplan Viak er med Betonmast Østfold på prosjektet.

Om Mossehallen

Mossehallen ble bygget i starten på 70-tallet, og inneholder svømmehall og idrettshall. Hallen er en viktig innendørs idrettsarena i Moss, med et stort behov for modernisering.

Kontrakten med Betonmast Østfold gjelder rehabilitering av eksisterende svømmehall, samt tilbygg med bl.a. nytt 25-meters konkurransebasseng og opplæringsbasseng. Samlet bygningsmasse er på cirka 6 200 m2.