Prosjektdetaljer
Kunde Selvaag Bolig ASA
Adresse Løren, Oslo
Virksomhet Betonmast Boligbygg
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 275 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

Prosjektet bestod av 8 boligblokker med BTA på13 561 m2 fordelt på 127 leiligheter. Lørenpynten ligger skjermet fra Lørenveien i nord, og mot Alnabanen i sør. Byggene ble oppført over underliggende p-areal, og med et felles torgområde mellom byggene. Antall etasjer varierer fra fire til åtte. I fjellet under prosjektet etablerte Oslo kommune nye Løren T-banestasjon.

Kontrakten var en totalentreprise på 275 MNOK

Både byggene og uteområdene er prosjektert av Betonmast Boligbygg