Prosjekt: Lørenporten

Prosjektdetaljer
KundeSelvaag Bolig
AdresseLørenveien 57-63, Oslo, Norge
VirksomhetBetonmast Boligbygg
ProsjekttypeBolig
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum810 MNOK
StatusAvsluttet
TidsromJanuar 2017 til desember 2020
KontaktFrode Antonsen

Utvikling, prosjektering og oppføring av 440 boliger fordelt på åtte bygg med underliggende garasjeanlegg.

Betonmast Boligbygg har prosjektering og produksjon i samme hus, og har på prosjekt Lørenporten vært med på utviklingen helt fra oppstart av prosjektet til innflyttingsklare boliger. Reguleringsarkitektene ser hvilke muligheter tomten gir, arkitektene tegner ut tidsriktige boliger, og statikere og bygningsfysikere beregner i tråd med dagens forskrifter. Deretter overtar produksjonsapparatet, hvor prosjekt- og anleggsledelse i samarbeid med håndverkere produserer og ferdigstiller feilfrie boliger.

Prosjektet er delt opp i flere totalentrepriser, som totalt beløper seg til om lag 900 millioner kroner.

Blokkenes beliggenhet gir åpne og gode uteområder. Hele området er prosjektert av Betonmast Boligbyggs arkitekter og landskapsarkitekter