Prosjekt: Kronos Titan

Prosjektdetaljer
Kunde Borg Havn IKS
Adresse Titangata 1, Fredrikstad
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 8.9 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. februar 2014
Ferdig dato 1. mai 2018
Kontakt

Nybygg og opparbeidelse av parkeringsplass rett ved Titangata på Kronos Titans industriområde.

Eksisterende administrasjonsbygg ble revet og et nytt kombinert verksted, lager og kontorbygg på cirka 1 900 m2 BYA ble bygget i delvis to etasjer. Borg Havn IKS var byggherre, mens Kronos Titan skulle leie bygget av byggherren. Byggeområdet bestod av to parseller der hoveddelen var industritomt og var plen og eng. Kontrakten var en totalentreprise på 8,9 MNOK eksl. mva.