Prosjekt: Idrettshall Raufoss

Prosjektdetaljer
Kunde Vestre Toten kommune
Adresse Prøvenvegen 65, 2830 Raufoss
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Idrett og kultur
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 78 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Sommer 2020 - vår 2022
Kontakt Ståle Kværndal

Bygging av idrettshall på Raufoss.

Prosjektet omfatter bygging av en komplett, ny idrettshall på plan 1 med tilhørende fasiliteter, inkl. blant annet aktivitetsarealer og garderober i plan U. I tillegg skal eksisterende idrettshall og garderober rehabiliteres, samt at det skal etableres en 15 meters skytebane i kjelleren under eksisterende hall.

Planen er at ny hall skal tas i bruk høsten 2021 og at rehabilitering / ombygging av eksisterende anlegg hovedsakelig skjer etter dette.