Prosjekt: Høyskolen i Gjøvik

Prosjektdetaljer
Kunde Statsbygg
Adresse Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 50 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

Nybygg og rehabilitering av undervisningsbygg

Statsbygg skulle bygge om L-bygget (tidligere laboratoriebygg) til nytt sentralbygg for Høyskolen Gjøvik. Oppgaven innbefattet total ombygging av eksisterende bygg og noe påbygg. Intensjonen var å skape et samlende og generøst bygg som inneholdt viktige fellesfunksjoner for studentene på HiG.
Funksjonene lagt til første etasje er servicetorg, bokhandel, kantine og studentorganisasjoner. I annen etasje er det internettkafe, bibliotek og arbeidsplasser. Tredje etasje inneholder møterom. Uteområder ble opparbeidet og kantine fikk direkte kontakt med uteoppholdsplass.

Prosjektet var en totalentreprise på 50 MNOK inkl. mva.