Prosjekt: Hølen skole

Prosjektdetaljer
Kunde Vestby kommune
Adresse Store Strandgate 11, 1550 Hølen
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 52.5 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

Oppføring av ny skole samt renovering av gammelt bygg.

Skolen er en en-parallell 1-7 skole, med plass til 196 elever med mulighet for utvidelse. Bygget er oppført som et energimerke A-bygg, og er på ca. 2.500 m2. I tillegg til skolearealer omfattet prosjektet også en flerbrukshall og opparbeidelse av utomhusområder. Deler av den gamle skolen ble revet, mens det eldste bygget ble renovert. Kontrakten er en totalentreprise på 52,5 MNOK.