Prosjekt: Goma barneskole

Prosjektdetaljer
Kunde Kristiansund kommune
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 200 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Tredje kvartal 2023 - andre kvartal 2025
Kontakt Eskild Røsand

Betonmast Røsand er innstilt av Kristiansund kommune for bygging av en ny barneskole i Kristiansund. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 200 millioner kroner, ekskl. mva.

Skolen blir på vel 5 100 m2 med tilhørende stort utomhusområde til glede for om lag 400 elever på 1-7. trinn i Kristiansund kommune. Skolebygget erstatter to eldre skolebygninger.

Nye Goma barneskole blir moderne og fremtidsrettet og skal styrke fagmiljøet, bidra til effektiv skoledrift, bedre fysiske og inkluderende lærings/arbeidsmiljø for både elever og lærere ved skolen. I tillegg skal skolen være en ressurs for nærmiljøet, tilrettelagt for sambruk også utenom ordinær skoletid. Prosjektet skal ha lavt klimaavtrykk og reduserte driftskostnader.

Oppstart estimeres til tredje kvartal 2023, med ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

Les pressemelding om kontrakten her