Prosjekt: Cowi 2

Prosjektdetaljer
Kunde Fredrikstad Eiendomsinvest
Adresse Kobberslagerstredet 2, 1671 Kråkerøy
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 23 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2010
Ferdig dato 1. juli 2011
Kontakt

Betonmast Østfold stod for bygging av tilbygg og ombygging av kontorlokaler for Cowi i Fredrikstad. Tilbygget er på ca 1700 m2, ombyggingen av 500 m2 eksisterende kontorlokaler. Arbeidet var ferdig sluttført i 2011.