Prosjekt: Campus Bø Studentboliger

Prosjektdetaljer
Kunde Studentsamskipnaden Sørøst Norge
Adresse Gullbringvegen 28, 3800 Bø
Virksomhet
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 187 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. mars 2019
Ferdig dato 1. august 2020
Kontakt

Prosjektering og bygging av 290 studentboliger på Campus Bø i Telemark. Kontrakten var en totalentreprise på om lag 187 MNOK ekskl. mva.

Bygget er oppført i massivtrekonstruksjoner, bygget i passivhus-standard og har en god miljøprofil også ved valg av energikilder.

Før kontraktsinngåelse hadde entreprenør, kunde og rådgivere en god samspillsfase der der de fikk ut det beste av aktørene. Parallelt med samspillsfasen pågikk reguleringsarbeid i dialog med kommunen.

Prosjektet er moderne og fremtidsrettet, og har hyggelige utearealer.

Campus Bø vant Årets miljøpris 2019 i Betonmast.

Betonmasts miljøpris deles ut til prosjekter som fyller følgende kriterier:

  • Representerer Betonmast på en god måte med sitt miljøengasjement.
  • Har vist miljøledelse i alle faser av prosjektet (ref. modellen «grønn tråd»).
  • Har oppnådd gode miljøresultater i henhold til Betonmasts mål.
  • Har sørget for lønnsomhet ved å fremme gode miljøløsninger internt i prosjektet og for utbygger, og som videre har blitt realisert.

– I tillegg til å vise et stort miljøengasjement, har prosjektet vist stor evne til å oppfylle våre miljømål, der vi spesielt fokuserer på å redusere ressursbruken, kutte klimagassutslippene, eliminere farlige stoffer og fremme lokal økologi, sa miljøsjef Siv Tallang-Vold ved kunngjøringen av prisen.