Innkjøp

Innkjøp av varer og tjenester utgjør en vesentlig del av Betonmast sin omsetning. Vi krever at våre leverandører opptrer i samsvar med våre verdier, og holder den samme høye standarden som Betonmast har i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar.

Vi blir hele tiden utfordret på måten vi samarbeider på, og Betonmast ønsker derfor å samarbeide med de beste leverandørene i markedet med den hensikt å skape verdi for Betonmast, våre leverandører, kundene, sluttbruker og et bærekraftig samfunn.

Her finner dere viktig informasjon, verktøy og linker til deg som vil bli leverandør til Betonmast.


StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon

StartBank

  • Det er et krav at våre underentreprenører skal være medlem av StartBANK for å inngå kontrakt med oss.
  • Videre er det også et krav at UE skal gi StartBANK fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon)

Klikk her for å registrere ditt selskap i StartBank


 

Innleie fra bemanningsselskap

Fra 1. april 2023 inntrer det nye innleieregler for Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Disse vil være gjeldende i alle våre prosjekter i disse områdene.

For våre prosjekter utenfor dette området, må leverandøren ta kontakt med det aktuelle selskapet vedrørende innleiespørsmål.


Cobuilder Collaborate

Våre leverandører skal være registrert i Cobuilder Collaborate. Unntak gjelder for leverandører/rådgivere som ikke tilfører produkter til prosjektene.


Fakturainformasjon

Klikk her for fakturainformasjon

There seem to be no vacancies right now.