Innkjøp

Innkjøp av varer og tjenester utgjør en vesentlig del av Betonmast sin omsetning. Vi ønsker å bruke leverandører som opptrer i samsvar med våre verdier, og som holder den samme høye standarden som Betonmast har i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar.

Vi blir hele tiden utfordret på måten vi samarbeider på, og Betonmast ønsker derfor å samarbeide med de beste leverandørene i markedet med den hensikt å skape verdi for Betonmast, våre leverandører, kundene, sluttbruker og et bærekraftig samfunn.

Her finner dere viktig informasjon, verktøy og linker til deg som vil bli leverandør til Betonmast.


StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon

StartBank krav fra Betonmast

 • Det er et krav at våre underentreprenører skal være medlem av StartBANK for å inngå kontrakt med oss.
 • Vider er det også et krav at UE skal gi StartBANK fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon)

Klikk her for å registrere ditt selskap i StartBank

Les StartBANK nyhetsbrev oktober 2020 – om oppdateringer i StartBANK som synliggjør lovpålagt bedriftshelsetjeneste samt tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.


Krav til innleie fra bemanningsselskaper

Betonmast som selskap tar ansvar for å sikre at bruk av innleid arbeidskraft, både hos oss selv og våre samarbeidspartnere, skjer i henhold til det regelverk som gjelder. Vi ønsker også å bidra til å flytte bransjen i en retning som styrker bransjens samlede kompetanse

 • Betonmast støtter arbeidet og anbefalingen fra Fellesforbundet og BNL (Byggenæringens Landsforening) om styrking av samarbeidet om seriøs innleie fra bemanningsselskaper.
 • Det er en hovedregel at innleie fra UE skal benytte de selskaper som Betonmast til enhver tid har avtale med
 • Følgende bemanningsselskaper har en rammeavtale med Betonmast
  • Adecco
  • JobZone
  • WorkShop
  • Stolt
  • Sonar
  • Huse & Berg
  • Eterni

For mer utfyllende informasjon rundt benyttelse av innleie på Betonmast prosjekter se vedlegg.

Innleie på Betonmast prosjekter (PDF)

Partenes anbefaling for godt (PDF)


Fakturaadresse og organisasjonsnummer

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

 • Fakturaer kan sendes Betonmast AS på følgendee-post: faktura@betonmast.no
 • Fakturaer kan sendes pr post til adressen: Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med ordrenummer eller prosjektnummer (8 siffer) og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler ordrenummer eller prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.

Klikk her for fakturaadresse og organisasjonsnummer til alle selskapene i Betonmast.