Helsebygg

Betonmast har lang erfaring i prosjektering og bygging av ulike helsebygg. Sammen med våre kunder finner vi de mest moderne, effektive og langsiktige, bærekraftige løsningene innenfor rammene av prosjektets budsjett.