IT-sjef Øyvind Tørnblad i Betonmast skal i sommer sykle 130 mil fra Oslo til Paris. Som del av Team Rynkeby sykler han til inntekt for barnekreftsaken. Betonmast støtter Øyvind og laget som gullsponsor.

Team Rynkeby består av ikke mindre enn 2 400 sykkelmosjonister og 550 servicemedhjelpere fordelt på 65 lokale lag i ni land. I 2021 hadde Team Rynkeby mer enn 6 500 støttespillere, som bidro med enten penger eller naturalia til prosjektet. Til sammen donerte Team Rynkeby i fjor 100 millioner kroner til organisasjoner som hjelper barn med kritiske sykdommer, hvorav 14 millioner gikk til Barnekreftforeningen i Norge. I år er målet å komme enda høyere.

Team Rynkeby
IT-sjef i Betonmast, Øyvind Tørnblad (foran, til høyre) og Team Rynkeby, som i sommer sykler Oslo – Paris for Barnekreftforerningen. Betonmast er en av flere sponsorer
Team Rynkeby

 

Team Rynkeby

 

Kombinasjon veldedighet og sosial aktivitet

Laget til Øyvind består av 26 ryttere. Turen starter fra Oslo fredag 8. juli, med målgang i Paris åtte dager senere sammen med alle de andre Rynkeby-lagene.

– Dette er en super kombinasjon av veldedighet og sosial aktivitet. Målet er at alle skal komme frem til Paris, forteller Øyvind, som mener laget er godt forberedt. – Vi begynte oppkjøringen til årets tur allerede i august i fjor, så vi er virkelig klare!

Team Rynkeby

 

Team Rynkeby

Alle innsamlede midler går til Barnekreftforeningen

Øyvind forteller at ryttere dekker alle egne kostander, herunder mat, drikke og opphold under turen. Pengene som samles inn doneres til de lokale partnerorganisasjonene i de enkelte land, der de primært er øremerket til forskning. I Norge går alle de innsamlede midlene til Barnekreftforeningen, som siden 2013 har mottatt mer enn 63 millioner kroner fra Team Rynkeby.

– Senere i år, når alle midlene er innsamlet, vil det være en offisiell overlevering av årets donasjon til Barnekreftforeningen, sier Øyvind.

Team Rynkeby

 

Team Rynkeby

 

Følg med – eller bidra

Har du lyst til å følge Øyvind på hans tur i sommer? Da kan du følge Team Rynkeby Oslo på Facebook og Instagram. Og skulle du ha lyst til å være med neste år? Ta kontakt med Øyvind, så får du vite mer!

Betonmast er stolte sponsorer av dette flotte prosjektet, og ønsker Øyvind og co god tur!

Team Rynkeby

 

Alle foto: Team Rynkeby Oslo