Nyheter Lærling

Det viktigste er å være nysgjerrig

15. februar 2022

Betonmast satser på lærlinger. Det fikk 45 nysgjerrige betong- og tømrerlærlinger i konsernet erfare under en faglig samling på Hellerudsletta før jul.

Hovedvekten av temaene på samlingen dreide seg om viktigheten av å ta vare på både seg selv og hverandre.

– Bry dere slik at alle skal komme «TRYGT HJEM» hver dag.  Er du usikker og lurer på noe, er det viktigste at du spør! HMS er et felles ansvar for oss alle, oppfordret Bjarne Brendstuen, direktør kvalitet og HMS i Betonmast.

På ulike stasjoner fikk lærlingene blant annet veiledning i sikker bruk av verktøy og ulike hjelpemidler. Her får en av lærlingene prøve exoskeleton som avlaster skuldre og armer under monteringsarbeid over hodehøyde.

 

I løpet av to intense dager var lærlingene innom åtte ulike HMS-stasjoner. Der fikk de blant annet veiledning i sikker bruk av verktøy og maskiner, ergonomi i form av løfte- og bæreteknikk, arbeid i høyden, førstehjelp og bekledning. Og ikke minst ble viktigheten av et variert og sunt kosthold, søvn og trening også fremhevet.

Betonglærling Faye Fabillar synes det har vært en hyggelig lærlingsamling.

–  Jeg synes det var spesielt gøy å prøve litt forskjellige aktiviteter, prate med hverandre, utveksle erfaringer og bli kjent med andre lærlinger. Og så har jeg lært hva det viktigste med å være lærling er. Å være nysgjerrig, og tørre å spørre – fordi det er da du lærer mer, sier hun.

Les også: Svea König er årets lærling i Betonmast

Satser på lærlinger

Betonmast har lenge satset bevisst på lærlinger. Flere av selskapene i konsernet har i mange år vært foregangsbedrifter når det gjelder å ta inn lærlinger og gi dem god og seriøs opplæring på veien mot fagbrevet.

– Lærlingene våre representerer framtida for Betonmast, og flere av dem vil være sentrale i vår produksjon i mange år framover. Derfor er det viktig å gi dem en grundig forståelse for viktigheten av å ta ansvar for egen helse og sikkerhet. Det håper og tror vi at vi har fått til gjennom inspirerende foredrag og diskusjoner, sier Erland Ensrud, HR-direktør i Betonmast.

Konsernsjef Jørgen Evensen sammen med årets lærling i Betonmast, Svea König. Til høyre Erik Sørum, opplæringsleder i ByggOpp.

 

Lærlingene fikk også en god og åpen dialog med konsernsjefen, Jørgen Evensen, som har mye godt å si om sine yngre kolleger:

– Våre lærlinger har alle gode egenskaper, og vi legger mye energi i å forme og utvikle dem, både på det faglige og personlige plan. Både lærlingene selv, faglige ledere og fagarbeiderne som jobber sammen med lærlingene ute på prosjektene har god grunn til å være stolte av den jobben som gjøres med lærlingene i Betonmast. Lærlingene representerer også tidsriktige holdninger og har en positiv innstilling til nye måter å arbeide på. Vi trenger lærlingene, og er stolte av dem!