Nyheter Betonmast

Arrangerer fokusuke med HMS og miljø som tema

30. august 2021

Denne uken arrangerer Betonmast fokusuke med HMS og miljø som tema på alle konsernets prosjekter i Norge og Sverige. Konsernet har en målsetning om 0 fraværsskader, og fokusuken skal bidra til å forsterke fokuset på sikkerhet og miljø ytterligere.

– I Betonmast tror vi at kompetanse er det viktigste bidraget til god sikkerhetskultur og å nå målsetningen vår om at alle skal TRYGT HJEM. Med involvering av 1 000 medarbeidere, samt opp mot 4 000 medarbeidere hos underentreprenører og samarbeidspartnere, fokuserer vi på etablering av robuste barrierer for å styre risiko og unngå ulykker, sier Bjarne Brendstuen, direktør kvalitet og HMS i Betonmast.

Plakat Fokusuka 2021
Fokusuka i Betonmast skal bidra til å styrke kulturen og øke sikkerhetskompetansen i Betonmast og hos våre samarbeidspartnere.

Digitalt spill

I løpet av uken skal blant annet alle medarbeidere og samarbeidspartnere gjennomføre et digitalt HMS-spill, som er utviklet for Betonmast i samarbeid med selskapet DigLEE.

– I spillet får alle i oppgave å styre risiko ved hjelp av å etablere gode barrierer i ulike situasjoner i hverdagen, blant annet ved bruk av farlig verktøy, løfteoperasjoner og miljø. Målet med spillet er å tydeliggjøre hvilke verktøy vi har i Betonmast som kan hjelpe oss å unngå kritiske fare- og ulykkessituasjoner, fortsetter Brendstuen.

Det digitale HMS-spillet er utviklet spesielt for Betonmast, og er et eksempel på Betonmasts satsing på digitalisering. Spillet er utviklet på fire språk for å favne alle medarbeidere på selskapets byggeplasser.

– Vi ga våre medarbeidere en forsmak på spillet allerede i juni. Det ble godt mottatt og vi er spent på å dele dette også med våre underentreprenører og samarbeidspartnere i fokusuken, uttaler Brendstuen entusiastisk.

Sorthvitt bilde av mann
Bjarne Brendstuen, direktør kvalitet og HMS i Betonmast.

Fokusområder

– For å få mest mulig ut av sikkerhetsarbeidet, har vi plukket ut fokusområdene arbeid i høyden, farlig verktøy, løfteoperasjoner og miljø. Fokusområdene er besluttet med bakgrunn i trender fra rapportering av uønskede hendelser. Vi har altså sett på hvor vi har flest ulykker, og dermed har mest å hente på opplæring og bevisstgjøring.

– En egen miljødag i fokusuka viser at Betonmast tar miljø på alvor. På miljødagen tar vi utgangspunkt i satsingsområder definert i miljøstrategien, og relaterer det til hvordan vi jobber ute i prosjektene.

– Hensikten med fokusuka er at alle skal ha et enda sterkere eierskap til sikkerhet og hva hver enkelt skal gjøre for at alle skal komme trygt hjem. Ulykker kan og skal forhindres, avslutter Brendstuen bestemt.

 

Plakat - bilde av skog, fire symboler viser Betonmasts satsingsområder innen miljø
Som entreprenør er Betonmast bevisst ansvaret for å ivareta miljøet og minimere klimabelastningen og skadene på naturen gjennom vår virksomhet. Plakaten viser Betonmasts fire definerte satsingsområder.

 

Konsernsjef Jørgen Evensen ser frem til fokusuka.

– Barrieretankegangen er viktig for oss i Betonmast. Vi vil heve kompetansen hos alle for å sikre at det etableres gode sikkerhetsbarrierer på alle nivåer. Forhåndsdefinerte barrierer både i planlegging, ledelse, risikovurdering, utstyr, opplæring og adferd skal bidra til minst to barrierer.

– Betonmast har en sterk kultur, bygget blant annet på at vi som ledere skal være Tett på. På grunn av koronasituasjonen, har dette vært utfordrende i det siste. Årets fokusuke gjennomføres i stor grad med fysiske samlinger på byggeplassene, selvsagt med vanlige smitteverntiltak. Jeg gleder meg til igjen å få møte mange av våre medarbeidere ute på prosjektene i Fokusuken, sier Evensen.

Foto av mann i synlighetstøy
– Barrieretankegangen er viktig for oss i Betonmast. Konsernsjef Jørgen Evensen gleder seg til fokusuka

 

Klikk her for å se Betonmasts konsernsjef Jørgen Evensen snakke om Fokusuka 2021