Nyheter Betonmast Innlandet

Verdens største elektriske gravemaskin på Biri omsorgssenter

6. juni 2019

Det var en stor dag da verdens største elektriske gravemaskin tok første gravetak på miljøprosjektet Biri omsorgssenter mandag 3. mai.

Pressen, ordfører i Gjøvik kommune og Betonmast Innlandets prosjektteam fulgte spent med når gravemaskinen, som har fått navnet Eldar, ble døpt av Innlandets egen stjerne Eldar Vågan fra Vazelina Bilopphøggers.

Anleggsleder Jo Sandum med innlandets egen stjerne, Eldar Vågan.

 

Nye Biri omsorgssenter har satt flere overordnede miljømål med blant annet bygging i tre, bruk av lavkarbonbetong, oppvarming basert på fornybar energi fra varmepumper og solcelleanlegg. Og altså bruk av fossilfrie og elektriske anleggsmaskiner som Eldar.

Les også: Vant pris- og designkonkurransen om omsorgssenter på Biri

Sparer miljøet for 30 liter diesel i timen!

Gravemaskinen er utviklet av Nasta Spesialproduksjon med støtte fra bl.a. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Den veier 35 tonn, og er koblet til strømforsyning via kabel.

Prosjektet er det første i Norge som får ta i bruk verdens største utslippsfrie gravemaskin på en byggeplass. Gravemaskinen i seg selv sparer miljøet for 30 liter diesel i timen.  I tillegg benyttes anleggsmaskiner som kun går på biodiesel i byggefasen. – Med denne løsningen reduserer vi klimagassutslippet fra maskinene betraktelig, sier miljøsjef i Betonmast, Siv Tallang-Vold.

Betonmast Innlandets prosjektteam sammen med miljøsjef Siv Tallang-Vold. F.v. anleggsleder Jo Sandum, miljøsjef Siv Tallang-Vold, arbeidsleder Lars Erik Kristiansen, prosjekteringsleder Ivar Slåttsveen, prosjektleder Andrè Skjelstad og prosjektingeniør Ole Jørgen Levy.

 

– Utslippene i driftsfasen blir også redusert gjennom tilrettelegging av utslippsfri transport. Dette gjøres med å tilrettelegge for god bruk av el-biler og sykler for ansatte og besøkende, forteller hun.

Reduserer klimautslipp med 40%

Biri omsorgssenter- eller «Biri Storstuggu» skal inneholde 16 sykehjemsplasser, og 16 omsorgsboliger.

Bygget skal oppfylle passivhusstandard og energiklasse A. Energiforsyningen sparer kommunen for driftskostnader og miljøet for klimagassutslipp med fornybar energi fra solceller og solfangere, til varmtvann og varmepumpe med borebrønner til fjell.

Et nytt bygg på 5000 m2 skal kobles sammen med to eksisterende bygg med limtre-bruer. Totalt skal det benyttes 1200 m3 massivtre i prosjektet, samt 100 m3 limtre over bakkenivå, sammen med lavkarbonbetong under terreng.

Avfallet skal også reduseres med høy grad av prefabrikkerte løsninger, samt god tilrettelegging og oppfølging på byggeplass. Målet er satt til 25 kg/m2 avfall ved endt prosjekt, samt sorteringsgrad på 85%.

– Samlet skal alle miljøtiltakene vi gjør gi en miljøgevinst på 40% redusert klimagassutslipp.

– Biri omsorgssenter vil bli å regne som et nasjonalt fyrtårnprosjekt i Gjøvik kommune med deres satsning på miljøriktige løsninger og reduksjon av klimagasser, og er helt i tråd med vår miljøstrategi, avslutter hun.