Nyheter Betonmast Innlandet

Vant pris- og designkonkurransen om omsorgssenter på Biri

19. oktober 2018

Betonmast Innlandets løsning til nytt omsorgssenter på Biri ble valgt ut blant fem innsendte forslag. Både bygget og selve byggeprosessen har en sterk miljøprofil, der blant annet el-gravemaskiner skal benyttes under byggingen. Byggentreprisen er forventet å bli på i underkant av 150 millioner kroner, og forventes gjennomført som en totalentreprise, etter en innledende samspillsperiode.

Miljøvennlige løsninger

Det er gjort gode miljøvalg både i forhold til byggeprosessen, selve bygget og etterbruk, slik at prosjektet blir klimanøytralt. Blant annet skal det gjøres forsøk med el-gravemaskiner. Bygget blir oppført i massivtre, og får bergvarme i kombinasjon med solcellepaneler.

– Vi er selvsagt meget fornøyd med at Gjøvik kommune la vekt på de mange kvalitetene vi hadde lagt til grunn i vårt forslag, sier Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Les også: Verdens største elektriske gravemaskin på Biri

– Vi ønsker å være framoverlent i forhold til å bygge miljøvennlig. Vi er trygge på at dette blir et flott og miljøvennlig bygg med kvaliteter både beboere, ansatte, besøkende og lokalsamfunnet generelt vil sette pris på, fortsetter Laeskogen.

Samspill

Betonmast har samarbeidet med blant andre Topic arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS om prosjektet. Nå starter en samspillsfase med Gjøvik kommune, der prosjektet optimaliseres ytterligere.

– Vi har god erfaring med denne type samspill mellom oss som entreprenør, samarbeidspartnere og oppdragsgiver og nå gleder vi oss til å komme i gang, avslutter Laeskogen.

Foto der en mann sitter på huk med en illustrasjon i hendene,, og fire personer står bak

32 plasser, kafé og samlingsplass

Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal driftes av Gjøvik boligstiftelse. Dette er et kjærkomment tilskudd til de eksisterende 27 sykehjemsplassene på Biri.

Illustrasjon av åpent lokale med høy himling, der eldre beboere, personnell og besøkende oppholder seg
Med kafé tilknyttet store arealer, er planen at senteret blir en samlingsplass for lokalsamfunnet på Biri. Illustrasjon: Bølgeblikk arkitekter

Biri Storstuggu er prosjektnavnet BetonmastHæhre har på prosjektet. Med kafé tilknyttet store arealer, er planen at senteret blir en samlingsplass for lokalsamfunnet på Biri.

Nybygget er på om lag 5000 kvadratmeter. I tilknytning til nybygget vil to eksisterende bygg bli stående igjen fra den gamle bygningsmassen, det såkalte gulbygget og rødbygget.

Rivearbeidene starter allerede i midten av november, og Biris nye storstue skal være klar til bruk på nyåret 2021.

 

Ill.: Bølgeblikk arkitekter/Topic arkitekter