Betonmast Telemark

Betonmast Telemark er totalleverandør av entreprenørtjenester. Vi tar oppdrag for blant annet offentlig sektor, boligmarkedet, næringsliv og industri. Med solid lokal tilhørighet er vi engasjert i spennende prosjekter i hele Telemark fylke.

Betonmast Telemark består av selskapene som tidligere het Betonmast HRL og Betonmast MTE. De ble en del av Betonmast i 2014 og senere slått sammen til ett selskap. I dag er vi blant de største byggentreprenørene i området. Selskapet har 30 funksjonærer og 90 håndverkere, og medarbeiderne har solid tverrfaglig kompetanse og erfaring fra ulike deler av entreprenørbransjen.


Gjennomføring av oppdrag

Betonmast Telemark utvikler prosjekter i nært samarbeid med kunden i ulike samspillsmodeller. Vi påtar oss også prosjekter innen alle entrepriseformer, som total-, general- og hovedentreprise, eller andre kontraktsformer etter kundens ønsker og behov.


Kontaktinformasjon

Betonmast Telemark

Besøksadresse

Uniongata 18
3732 Skien

Postadresse

Postboks 1854
3703 Skien

Telefon: +47 35 50 48 50

E-post: telemark@betonmast.no

Org.nr.: 987 259 760

Fakturainformasjon


Betonmast Telemark

Uniongata 18
3732 Skien

+47 35 50 48 50