Prosjekt: Vestbase – Bygg 14

Prosjektdetaljer
KundeViken Eiendom
AdresseOmagata 110C, 6517 Kristiansund
VirksomhetBetonmast Røsand
ProsjekttypeNæring
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum44 MNOK
StatusUnder utvikling
KontaktEskild Røsand

Nybygg for FMC.

Kontorbygg med tilhørende verksted/testhall. Inneholder store traverskraner, lagerrom og andre servicerom for FMC. Bygget er en kombinasjon av stål, betong og sandwichkonstruksjoner.

Under bygget er det en kulvert over eksisterende ledningsanlegg i grunnen akse 1-3/J-K. Bygget er fundamentert på fjell. Ringmurer og gulv på grunn er støpt på komprimerte masser. Grunnflaten på bygget er ca. 1 680m2, totalt bruksareal er ca. 2 843 m3.