Prosjekt: Vestbase – Bygg 14

Prosjektdetaljer
Kunde Viken Eiendom
Adresse Omagata 110C, 6517 Kristiansund
Virksomhet Betonmast Røsand
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 44 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Eskild Røsand

Nybygg for FMC.

Kontorbygg med tilhørende verksted/testhall. Inneholder store traverskraner, lagerrom og andre servicerom for FMC. Bygget er en kombinasjon av stål, betong og sandwichkonstruksjoner.

Under bygget er det en kulvert over eksisterende ledningsanlegg i grunnen akse 1-3/J-K. Bygget er fundamentert på fjell. Ringmurer og gulv på grunn er støpt på komprimerte masser. Grunnflaten på bygget er ca. 1 680m2, totalt bruksareal er ca. 2 843 m3.