Prosjektdetaljer
Kunde Utstillingsplassen Eiendom AS
Adresse Sverdrups gate 47 2317 Hamar
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 268 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. desember 2021
Ferdig dato 31. desember 2023
Tidsrom 4. kvartal 2021, 4. kvartal 2023
Kontakt Ståle Kværndal

Prosjektet Sverdrupsgate 47 omfatter bygging av et 8 etasjers kontorbygg med en samlet BTA på ca. 13 000 kvadratmeter.

Bygget skal miljøsertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Bygget er nettselskapet Elvias nye hovedkvarter, og arbeidsplass for rundt 4oo personer.

Utstillingsplassen Eiendom AS og leietaker Elvia har målsetting om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe.

Betonmast verdsetter byggherrer med tydelige miljøambisjoner og vilje til nytenkning og innovasjon. Dette prosjektet passer godt med våre satsningsområder rundt nettopp bærekraft og det å utnytte digitalisering og innovative løsninger til det beste for prosjektet.

Prosjektet heter ved ferdigstillelse Vangsvegen 71.

Les prosjektartikkel på bygg.no