Prosjekt: Søndre Oslo DPS ‐ BUP Syd

Prosjektdetaljer
Kunde Hospitalet AS v/Obos Forretningsbygg
Adresse Helga Vaneks Vei 6, 1281 Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 251 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. september 2013
Ferdig dato 1. april 2015
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Nytt ​distriktspsykiatrisk senter og barne- og ungdomspoliklinikk.

Prosjektet har en kompleks geometri og et komplekst teknisk anlegg. Det er spesielle bygningsmessige spesifikasjoner ift. lyd, sikkerhet og adgangskontroll.

Prosjektet består av bygg A, med tre etasjer med kjeller og et utvendig atrium.

Bygg B, C og D består av en og to etasjer. En av fløyene består av 3 boenheter der hver enhet har 10 hybler med fellesarealer og strenge krav til sikkerhetsnivå. Prosjektet er på totalt 14 700 m2.

Råbygg i prefabrikkerte betongelementer med plassbygde fundamenter. Bygget er for det meste fundamentert direkte på fjell. Fasade med teglstein. Alle innvendige vegger i plassbygd gips. Det er stilt strenge krav til sikkerhet, og bygget er høyteknologisk, med blant annet høye lydkrav. Prosjektet tilfredsstiller også krav til energiklasse B og lavenergi.

Prosjektet var en totalentreprise, og ble overlevert en måned før tida med null feil.