Prosjekt: Smestad skole

Prosjektdetaljer
Kunde Rælingen kommune
Adresse Smestadbråtan 1, 2008 Fjerdingby
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 88 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. august 2018
Ferdig dato 1. juni 2019
Kontakt Stein Erik Pedersen

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende skole, ombygging, ny gymsal, samt utomhusarbeid.

Etter utvidelsen skal skolen ha kapasitet til 530 elever på barnetrinnet. Skolens arkitektoniske uttrykk skal videreføres i utvidelsen. Gymsalen skal også brukes til utleie og det tilrettelegges med skyveamfi og sceneteknisk utstyr. Utvidelsen er på omtrent 3500 m2.