Prosjektdetaljer
Kunde Rælingen kommune
Adresse Smestadbråtan 1, 2008 Fjerdingby
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 88 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. august 2018
Ferdig dato 1. juni 2019
Kontakt Svein Rennan

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende skole, ombygging, ny flerbrukshall, samt oppgradering av utomhusanlegget.

Etter utvidelsen har skolen kapasitet til 530 elever på barnetrinnet. Skolens arkitektoniske uttrykk ble videreført i utvidelsen for å beholde et helhetlig utrykk. Det er lagt opp til sambruk i flerbrukshallen, og den er tilrettelagt med mye sceneteknisk utstyr og skyveamfi. Eksisterende gymsal er bygget om til et «pusterom» for elever med spesielle behov, og et bibliotek med et miniamfi i massivtre. Utvidelsen av skolen er på omtrent 3500 m2, samt ombygging av rundt 1000 m2.

Prosjektet hadde flere miljøambisjoner. Det ble etablert en egen brønnpark som ny, miljøvennlig energiforsyning til bygget. I tillegg er påbygget oppført i passivhusstandard.

Prosjektet ble gjennomført med skole i drift, og det var stort fokus på brukerinvolvering og involvering av alle elevene i HMS-arbeidet. Skolen ble overlevert tre måneder før avtalt tid.

Se prosjektartikkel på bygg.no

Gymsal, blått gulv, takhøyde Gymsal, blått gulv, takhøyde, klatrevegg Fellesareal, skole, bibliotek, trapp, hems, kosekrik, sofa, gruppebord