Prosjekt: Skårerbyen btr 1 og 2

Prosjektdetaljer
Kunde Selvaag Bolig
Adresse Skårersletta 45, 1473 Lørenskog
Virksomhet Betonmast Boligbygg
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 417 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom august 2019 - januar 2022
Kontakt Jon Harald Kristiansen

Oppføring av 238 leiligheter for Selvaag Bolig i Skårerbyen.

Oppføring av til sammen 238 leiligheter fordelt på syv boligblokker, med underliggende parkeringskjeller.

Prosjektteamet har hatt god flyt i fremdriften, blant annet grunnet god planlegging og tidligere bestillinger, og klarte seg bra både gjennom korona-pandemien og leveranse-utfordringer. Betonmast Boligbygg har hatt egne håndverkere både på betong og tømmer i prosjektet.

Godt samarbeid

Prosjektet har hatt et veldig godt samarbeid med underleverandører, samt samhandling mellom alle fag. Det er brukt BIM aktivt i prosjektet, noe som har vært en suksessfaktor. Prosjektet har også hatt veldig godt samarbeid med styret i borettslaget.

Byggherren Selvaag Bolig er også fornøyd med samarbeidet med Betonmast og andre som har vært involvert i prosjektet.

Stor utbygging

Skårerbyen btr 1 og 2 er de første to trinnene av totalt 10 planlagte byggetrinn med totalt 1 080 boliger i Selvaag Boligs planlagte utbygging av SkårerByen.

 

Betonmast Boligbygg bygger også byggetrinn 3 og 4 på Skårerbyen. 

Se prosjektartikkel på bygg.no