Prosjekt: Skårerbyen btr 1 og 2

Prosjektdetaljer
Kunde Selvaag Bolig
Adresse Skårersletta 45, 1473 Lørenskog
Virksomhet Betonmast Boligbygg
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Høst 2020 - høst 2020
Kontakt

Oppføring av 238 leiligheter for Selvaag Bolig i Skårerbyen.

Oppføring av til sammen 238 leiligheter fordelt på syv boligblokker, med underliggende parkeringskjeller.

Prosjektteamet har hatt god flyt i fremdriften, og Betonmast Boligbygg har hatt egne håndverkere både på betong og tømmer.

Skårerbyen btr 1 og 2 er de første to trinnene av totalt 10 planlagte byggetrinn med totalt 1 080 boliger i Selvaag Boligs planlagte utbygging av SkårerByen.

Betonmast Boligbygg bygger også byggetrinn 3 og 4 på Skårerbyen.