Prosjekt: Sandakerveien 76

Prosjektdetaljer
KundeAnker STI
AdresseSandakerveien 76, 0484 Oslo
VirksomhetBetonmast Oslo
ProsjekttypeBolig
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum400 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. juni 2017
Ferdig dato29. april 2019
KontaktOle-Bjørn Bakke

Bygging av 386 studentboliger sentralt i Oslo. Prosjektet omfattet 19 000 kvadratmeter, og er fordelt over tre bygg på syv etasjer, med underliggende parkeringskjeller samt et større næringsareale i første etasje. Prosjektet omfattet også opparbeidelse av utearealer samt takterrasse, boder og vaskeri.

Betonmast Oslo har bygget flere prosjekter for Anker STI, og samarbeidet er svært godt. Sammen står Betonmast, Anker STI og arkitekt Halvorsen o& Reine de bak flere hundre studentboliger i Oslo de siste årene. 

Sandakerveien 76 ble overlevert ca tre måneder før kontraktsfestet dato.

Byggingen pågikk tett inntil eksisterende bebyggelse, med trafikanter samt barnehage i umiddelbar nærhet. Grunnforholdene besto for en stor del av leire.  Studentboligene oppnådde gode tall på trykktesting; to av byggene oppnådde 0,4 og 0,6, mens bygg A kom helt ned i 0,2 luftvekslinger per time. Prosjektet, inkludert badekabinene, er tilkoblet fjernvarmeanlegget. Deler av taket er sedumtak for å redusere avrenningen. Les artikkel om prosjektet på bygg.no.

Lenke til andre prosjekter for Anker STI:

Anker Studentbolig – Gøteborggata

Anker hotell

Bergenegården

Foto av lyst bygg i seks etasjer, vinduer mm

Foto av lyse bygg i seks etasjer, vinduer, bakgård mm

Foto av lyst bygg i seks etasjer, vinduer mm