Prosjekt: Sandakerveien 76

Prosjektdetaljer
Kunde Anker STI
Adresse Sandakerveien 76, 0484 Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 400 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. juni 2017
Ferdig dato 29. april 2019
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Bygging av 386 studentboliger sentralt i Oslo. Prosjektet omfattet 19 000 kvadratmeter, og er fordelt over tre bygg på syv etasjer, med underliggende parkeringskjeller samt et større næringsareale i første etasje. Prosjektet omfattet også opparbeidelse av utearealer samt takterrasse, boder og vaskeri.

Betonmast Oslo har bygget flere prosjekter for Anker STI, og samarbeidet er svært godt. Sammen står Betonmast, Anker STI og arkitekt Halvorsen o& Reine de bak flere hundre studentboliger i Oslo de siste årene. 

Sandakerveien 76 ble overlevert ca tre måneder før kontraktsfestet dato.

Byggingen pågikk tett inntil eksisterende bebyggelse, med trafikanter samt barnehage i umiddelbar nærhet. Grunnforholdene besto for en stor del av leire.  Studentboligene oppnådde gode tall på trykktesting; to av byggene oppnådde 0,4 og 0,6, mens bygg A kom helt ned i 0,2 luftvekslinger per time. Prosjektet, inkludert badekabinene, er tilkoblet fjernvarmeanlegget. Deler av taket er sedumtak for å redusere avrenningen. Les artikkel om prosjektet på bygg.no.

Lenke til andre prosjekter for Anker STI:

Anker Studentbolig – Gøteborggata

Anker hotell

Bergenegården

Foto av lyst bygg i seks etasjer, vinduer mm Foto av lyse bygg i seks etasjer, vinduer, bakgård mm Foto av lyst bygg i seks etasjer, vinduer mm