Prosjekt: Pon-Cat Berger

Prosjektdetaljer
Kunde Berger Retail Park AS
Adresse Bølerveien 60, 2020 Skedsmokorset
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 249 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. februar 2015
Ferdig dato 8. september 2016
Kontakt Stein Erik Pedersen

Bygging av anlegg med kontor (ca. 6.000 m2), verksted (ca. 8.000 m2), sveis-/vask-/lakkhall (ca. 2.000 m2) og lager (ca. 4.000 m2) for Berger Retail Park (Rimfeldt Eiendom). Totalt ca. 20.000 m2 bygningsareal og 30.000 m2 utomhusarealer.

Teknisk meget avansert verksted og sveis-/lakk/vaskehall med spesielle krav til utførelse av gulv samt omfattende prosjektering, tilrettelegging og koordinering av brukerutstyr. Grunn- og utomhusarbeidene innbefattet store mengder masseutskifting (ca. 100.000 m3), inkludert håndtering av mye forurensede masser, samt kompliserte vann-, avløp- og fordrøyningsanlegg.

Leietaker er Pon-Cat, herunder Pon Power AS og Pon Equipment AS.