Prosjekt: Pon-Cat Berger

Prosjektdetaljer
KundeBerger Retail Park AS
AdresseBølerveien 60, 2020 Skedsmokorset
VirksomhetBetonmast Romerike
ProsjekttypeNæring
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum249 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. februar 2015
Ferdig dato8. september 2016
KontaktStein Erik Pedersen

Bygging av anlegg med kontor (ca. 6.000 m2), verksted (ca. 8.000 m2), sveis-/vask-/lakkhall (ca. 2.000 m2) og lager (ca. 4.000 m2) for Berger Retail Park (Rimfeldt Eiendom). Totalt ca. 20.000 m2 bygningsareal og 30.000 m2 utomhusarealer.

Teknisk meget avansert verksted og sveis-/lakk/vaskehall med spesielle krav til utførelse av gulv samt omfattende prosjektering, tilrettelegging og koordinering av brukerutstyr. Grunn- og utomhusarbeidene innbefattet store mengder masseutskifting (ca. 100.000 m3), inkludert håndtering av mye forurensede masser, samt kompliserte vann-, avløp- og fordrøyningsanlegg.

Leietaker er Pon-Cat, herunder Pon Power AS og Pon Equipment AS.