Prosjekt: Piren 3

Prosjektdetaljer
Kunde BOB Eiendomsutvikling AS
Virksomhet Betonmast Bergen
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 34 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt

Piren 3: Moderne leiligheter i Bergen

24 moderne 3- og 4-romsleiligheter, fra 62 til 96 m2. Leilighetene har et lyst og moderne preg, med blant annet livsløpsstandard og balansert ventilasjonssystem. Bygget inneholder også næringsareal.

50 stålkjernepeler
Tomten ved Damsgårdssundet er på 0,7 mål og består delvis av utfylt sjøbunn. Bygget hviler på 50 stålkjernepeler som når ned til fast fjell (i snitt 12 meter lange). På grunn av forurensing måtte en del masser fra grunne, tas ut og deponeres. Det er radonduk under bygget.

Krevende logisitkk

Prosjektet ble oppført på en trang tomt med sjø på en side, bygg på to sider og trafikkert gate på den fjerde. Dette satte store krav til logistikken.
På det meste jobbet 50 bygningsarbeidere på Piren 3. Bygget er ført opp uten fraværsskader. Sorteringsgraden for byggavfall er på 73 prosent.

Prosjektet var en totalentreprise på ca. 34 MNOK.