Prosjekt: Nordseter skole

Prosjektdetaljer
Kunde Undervisningsbygg Oslo KF
Adresse Ekebergveien 200, 1162 Oslo
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 242 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Prosjektet omfattet oppføring av en ny barneskole på 7 500 m2 i tett tilknytning til eksisterende ungdomsskole. Nybygget omfattet både ordinære og spesialiserte undervisningsrom, gymsal, kontorer, garderober, auditorium, bibliotek, aula mm. Prosjektet omfattet også omfattende arbeider på et 15 000 kvadratmeter stort uteområde med ny parkeringsplass, oppgradert adkomstvei og fargerike aktivitets- og idrettsområder.

Avtalen var en partnering-/samspillskontrakt der byggherre, arkitekt, rådgivere og entreprenører forpliktet seg og sto solidarisk ansvarlige for å innfri målene for tid, kostnad og kvalitet. Dette sikret et godt samarbeidsmiljø, felles måloppnåelse og null konflikt.

Nybygget ble bygget i passivhusstandard, og tetthetsmålinger viste verdier nede på 0,3 luftutvekslinger per time. Tett oppfølging av produksjonen har resultert i god etterfølgelse av miljøkrav og en H-verdi på null.

Nybygg og utomhus på Nordseter skole ble oppført over en stram byggetid på ett og et halvt år, mens det var full drift i eksisterende Nordseter ungdomsskole på samme tomt. Prosjektet ble overlevert en måned før tiden.