Prosjekt: Næringsbygg på Berger

Prosjektdetaljer
Kunde Otto Olsen AS
Adresse Berger, Skedsmo
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 164 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. mars 2018
Ferdig dato 1. oktober 2019
Kontakt Stein Erik Pedersen

Prosjektering og oppføring av nytt lager/verksted og kontor for Otto Olsen AS på Berger i Skedsmo kommune.

Samlet bygningsmasse på over 10 000 m².

Betonmast, arkitektene og oppdragsgiver utviklet prosjektet sammen ut fra et grunnkonsept med ønsker og behov, der både tekniske løsninger,  og arealmessige disponeringer ble utført til det beste for prosjektet.

Kontorbygget ble oppført i stål og hulldekke over tre plan med samlet areal på ca 2880 m2. Tilliggende lagerbygg i stål og sandwichpaneler på ca 7750 m2 med mesanin av hulldekke på 1230 m2.

Les om prosjektet på bygg.no