Prosjekt: Maxbo Bjertnestangen

Prosjektdetaljer
Kunde Bjertnes Eiendom AS
Adresse Bjertnestangen, Nittedal
Virksomhet Betonmast Romerike
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 33.6 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Stein Erik Pedersen

Bygget ble oppført med stål bæresystem og vegger av sandwichelementer. Fasaden har også deler av glass. Ca 3500 m2 skal disponeres av Maxbo, mens resten skal fremleies for annen virksomhet. I forbindelse med prosjektet ble det etablert en ny rundkjøring på Rv4 med ny tilførselsvei til byggevarehuset.

Kontrakten var en totalentreprise på 33,6 MNOK.