Prosjektdetaljer
Kunde Lillehammer kommune
Adresse Industrigata 29, 2619 Lillehammer
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Annet
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 138 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. mai 2020
Ferdig dato 1. desember 2021
Kontakt Ståle Kværndal

Bygging av nye Lillehammer brannstasjon. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 138 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast Innlandet vant anbudskonkurransen om prosjektering av brannstasjonen våren 2019. Etter en konstruktiv samspillsperiode  optimaliserte partene prosjektet og fant løsninger som gjorde at prosjektet kunne realiseres innenfor de gitte økonomiske rammene. Våren 2020 var det klart for byggestart. Prosjektet fortsatte som et samspillsprosjekt også i prosjektgjennomføringen.

Den nye brannstasjonen huser også feiervesenet, og er på totalt ca 4850 kvadratmeter BRA.

Les prosjektartikkel på bygg.no