Prosjektdetaljer
Kunde Lillehammer kommune
Adresse Industrigata 29, 2619 Lillehammer
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Annet
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 138 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. mai 2020
Ferdig dato 1. desember 2021
Kontakt

Bygging av nye Lillehammer brannstasjon. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 138 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast Innlandet vant anbudskonkurransen om prosjektering av brannstasjonen våren 2019. Etter en konstruktiv samspillsperiode har partene optimalisert prosjektet og funnet løsninger som gjør at prosjektet kan realiseres innenfor de gitte økonomiske rammene. Våren 2020 var det klart for byggestart. Prosjektet fortsetter som et samspillsprosjekt også i prosjektgjennomføringen.

Den nye brannstasjonen skal også huse feiervesenet, og blir på totalt ca 4850 kvadratmeter BRA. Målet er byggestart mai 2020, og etter planen skal den nye og velfungerende hovedbrannstasjonen for Lillehammer, Gausdal og Øyer stå ferdig innen utgangen av 2021.