Prosjekt: Kvarteret Uddjaur

Prosjektdetaljer
Kunde Uddjaur Fastighets AB c/o Stiftelsen Chalmers Studenthem
Adresse Krokslätt, Gøteborg
Virksomhet Betonmast
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 126 MSEK
Status Avsluttet
Startdato 1. oktober 2017
Ferdig dato 1. mars 2019
Kontakt

Prosjektet omfatter bygging av 118 studentboliger, en førskole og studentcafe, alt i samme huskropp.

Kontrakten er en totalentreprise på 126 MSEK.